Postkasser i Danmark 0

Har du lagt mærke til, at der i dag findes færre og færre offentlige postkasser i Danmark? Det er naturligvis en konsekvens af, at vi ikke længere sender så mange breve. De postkasser, der er tilbage, bliver heller ikke tømt så ofte længere, og man skal sommetider kigge langt,

Stort ansvar 0

Det har altid været et stort ansvar at skulle levere folks breve, og det er under strafansvar, hvis du åbner andres breve. Der er flere eksempler på,

Fra de første private kurerer til et statsligt selskab 0

Der var engang, da det var de færreste som kunne læse og skrive, og derfor var der ikke rigtig noget behov for at få et stort, nationalt postselskab.

Fra måneder til sekunder 0

Tidligere kunne en enkelt kurer levere et brev fra den ene ende af landet til den anden på en måneds tid. Det foregik til fods, med heste, kareter og

Både nyt og gammelt 0

Når vi ser på telefondelen af museet, får vi indblik i et felt, hvor udviklingen er gået rigtig hurtigt. Her er der plads til telefoner, som ikke er æ

Hemmelige koder 0

Koder har altid været benyttet. Det kan være de helt simple, hvor et bogstav erstattes med et andet, og begge parter ved hvilket, således at de kan læ

Så kom e-boks 0

Det startede med NemID, der skal bruges i din netbank. En løsning, der viste sig at være helt fantastisk, og den blev hurtigt integreret til også at g

Det hurtige brev blev en realitet 0

Noget vigtigt er sket. Der skal gives besked med det samme, men der er langt, meget langt, til modtageren. Hvordan kommer beskeden ud? Ja før i tiden

Kært barn har mange navne 0

Der har i alle år været mange betegnelser for et postbud, og det er ikke alle ord, som er lige pæne, og det er fordi, postbudet har en rolle, som har