Brevhemmeligheden

De fleste breve er personlige, og nogle endda hemmelige. Hvis andre skal læse ens breve, både dem man får, og dem man sender, så skal det være med samtykke. De fleste vil ikke bryde sig om, at der er en eller flere, der læser brevenes indhold. Det, der står i brevene, er privat.

Tidligere forseglede adelen sine breve for at sikre, at modtageren kunne se, om brevet havde været åbnet eller ej. Det var samtidig en rigtig god måde at vise, at det var den rette afsender, og at modtageren derfor kunne have tillid til indholdet og om nødvendigt reagere på det.

En kurer skulle derfor være en, man kunne have tillid til, for brevene skulle frem til den rette, uden at indholdet blev læst. Kureren selv kunne nok ikke læse, men vigtige breve kunne nemt falde i de forkerte hænder.

Dog var privatlivets fred ikke på det niveau, vi kender i dag, og brevhemmelighed fandtes reelt ikke. Når det er sagt, var brevskriverne en del af eliten, og de havde midler og magt til at slå hårdt ned på dem, der brød deres brevhemmelighed.

I dag beskyttes alles rettigheder

Gennem tiden kom der en helt anden holdning til brevhemmeligheden. Breve var et helle, hvor man kunne ytre sine holdninger, følelser og tanker, og sammen med ytringsfrihed og andre frihedsrettigheder var der efterhånden et behov for en generel beskyttelse af disse rettigheder hos den enkelte.

I dag er brevhemmeligheden derfor beskyttet af grundloven som en fast ret for alle her i landet, og det gør det ulovligt bare at åbne en andens brev. Du behøver slet ikke læse det, blot du bryder kuverten – eller seglet om man vil – så er forbrydelsen sket.

Det sikrer, at alle har mulighed for at være sikre på, at ingen læser deres hemmeligheder, lige meget hvor dybe, de måtte være. Det er ikke en rettighed, mange tænker over i deres hverdag, men den har og har haft stor betydning.

Du kan skrive og tænke det hele

Tankerne er fri, og derfor skal man have mulighed for at have dem for sig selv. Når det er sagt, kan breve godt benyttes som beviser i en retssag, men det kræver en retskendelse.

Og du beskyttes bredt med brevhemmeligheden, for det er alle, der ikke bare lige må læse dine private breve.

Heldigvis er der mange gamle breve, der er blevet bevaret, og som kan nydes af eftertiden. Sjove bogstaver og kringlet skrift fortæller om en tid, der er forbi. Måske er det en dag dine beskeder, der kommer på museum?

saturation