Fra de første private kurerer til et statsligt selskab

Der var engang, da det var de færreste som kunne læse og skrive, og derfor var der ikke rigtig noget behov for at få et stort, nationalt postselskab. Så når adelen, for det var primært dem og så de gejstlige, som kunne læse og skrive, skrev breve, så havde de deres egne folk til at levere breve, eller de hyrede specielle kurerer til at sørge for, at brevene kom frem.

Efterhånden som flere lærte at skrive, og kirken begyndte at kunne lære fra sig, så kom der et større og større behov for at kunne sende breve. De første egentlige firmaer opstod, som påtog sig at levere breve til og fra afsenderen. Et primitivt posthus, vil nogle måske sige, men det virkede, som det skulle, og de breve, der skulle sendes, blev sendt.

Som flere og flere og flere kom i skole, og der blev sendt flere og flere breve, så kom der et større og større behov for at kunne sende dem under mere kontrollerede forhold, og det resulterede i, at du i Danmark nu kunne sende et brev ved hjælp af det statslige selskab, som det kom til at hedde. De tog sig som private kurerer selvfølgelig betalt for det, for det kunne naturligvis ikke være gratis.

En langvarig succes

Det oprindelige statslige postvæsen bestod i mange år og blev konstant udvidet til en virksomhed, hvor du kunne betale regninger, hente breve og pakker, som du ikke fik, når posten kom forbi på sin rute. Det var alle dele af landet, som fik denne service. Nu kom en mand til ens dør og afleverede breve og pakker, noget som ellers tidligere var noget, der kun var forbeholdt de rige.

Nu kom der en struktur, som sikrede, at firmaer også kunne sende breve til leverandører og til dem, som leverede til deres virksomheder, og så på den måde slippe for selv at have et system til det. Nu var der en hurtigere og mere stabil løsning end selv at skulle rejse rundt for at sikre, du fik det rigtige.

Det blev hurtigt til, at folk skrev breve til familie og venner. Især ved højtider og fødselsdage skrev mange breve og sendte dem, og det var med til at udbygge postvæsnet i en hidtil uset grad. Det gjorde også, at post og telegrafvæsenet kom til at få den store rolle i Danmark, som det havde i mange år.

Med indtoget af de digitale medier, E-boks, som det offentlige og private virksomheder bruger, og med e-mail, messenger og selvfølgelig sms, er det at skrive brev ikke længere noget, der bliver praktiseret så ofte. Der er ikke længere så stor brug for postvæsenet, så det har oplevet en kraftig nedgang i de senere år, og det har blandt resulteret i at posthusene er blevet nedlagt som selvstændige forretninger.

saturation