Stort ansvar

Det har altid været et stort ansvar at skulle levere folks breve, og det er under strafansvar, hvis du åbner andres breve. Der er flere eksempler på, at postbudene har forsvaret deres postsæk mod tyve dengang, der måtte sendes penge med posten.

Det var også et stort ansvar, når der skulle bringes breve ud fra SKAT og andre offentlige myndigheder til alle borgere i landet, og det har været en stor byrde at sikre, at alt kom frem.

Der har herudover været den kommunikation, der er gået over telefonnettet. Den har udviklet sig hastigt, og det har konstant været nødvendigt at holde sig opdateret, for der har været et øget kommunikationsmængde og et stadig større behov, som bestemt ikke er blevet mindre, efter at internettet er kommet ind og blevet allemandseje.

Det har gjort, det har været nødvendigt med nogle store opdateringer for at kunne følge med, men det er lykkedes indtil videre, og så må man se, om der kan følges med i de kommende år. De krav, der bliver stillet til systemerne, bliver ikke mindre, tværtimod. Men det er ikke det, museet skal gøre noget ved, det skal bare holde fokus på udviklingen, så de om 20 år kan vise os, hvor vi stod i 2018.

saturation